Rada DEKIŇE

  •  je riadiacim orgánom združenia s rozhodovacími právomocami.

 

 

Mgr. Magdaléna Mareková
štatutárka, predsedkyňa rady a združenia
 
Študovala som učiteľstvo 1. stupňa na PF PU. Absolvovala som školenia zamerané najmä na informatiku a environmentálnu výchovu. Bola som konzultantkou v programe Zelená škola. Učím na základnej škole a venujem sa rozvoju svojej finančnej gramotnosti. Rada spájam ľudí a baví ma "vymýšľať" a realizovať projekty. Zaujímam sa o alternatívne a inovatívne prístupy vo vyučovaní. Vo voľnom čase čítam, brnkám na gitare, fotografujem, tvorím, alebo sa "šalím" s deťmi.
mobil: +421 948 182 116

RNDr. Lenka Elečková, Phd.
štatutárka, podpredsedkyňa rady a zruženia

Na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach som vyštudovala všeobecnú ekológiu, učiteľstvo chémie a doktorát z analytickej chémie. Tri roky som bola konzultantkou v programe Zelená škola a som absolventkou štúdia na Sokratovom inštitúte. Oba programy zastrešuje Živica, n.o. Počas troch rokov som bola majiteľkou pobočky obchodu s prírodnými a ekologickými produktami. Aktuálne som s dcérkou na rodičovskej dovolenke a v Košiciach organizujem kurzy a prednášky na rôzne témy pre tehotné ženy, rodičov aj nerodičov pod názvom Rastieme s deťmi. Tento projekt zastrešuje naše občianske združenie. Rada spoznávam zaujímavých ľudí a učím sa nové veci. Pochádzam a žijem v Košiciach.

e-mail: lenka@lele.sk   mobil: 0902 724 310

web: www.lele.sk

Mgr. Ľuboš Marek
štatutár, podpredseda rady a združenia

Mám ukončenú SPŠ – odbor TIS a Katolícku teológiu na Teologickej fakulte KU v Ružomberku. Absolvoval som kvalifikačné vzdelávanie Informatiky pre druhý stupeň základných škôl a z informatiky vykonal prvú i druhú atestáciu pedagogických zamestnancov. Učím na druhom stupni ZŠ Strážske. Spolupodieľam sa na tvorbe projektov. Medzi moje záujmy patrí rodina, hudba, počítače a pečenie.

e-mail: lubos83@gmail.com     mobil: +421 944 452 438

Ing. Paulína Urdová
členka rady 

Študovala som Rádiotechniku na TU KE. V tom čase som prechodila takmer všetky pohoria na Slovensku, nazrela do tajomných slovenských jaskýň. Na škole naučená logika a spájanie jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku (rádiostanice) mi umožnilo lepšie pochopiť širšie súvislosti napr. pri kompostovaní, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné environmentálne vzťahy. Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Záhrady, ktoré napomáham tvoriť, sa stávajú šperkami na šatách Zeme. Šprtaním sa v rôznych „alternatívnych“ vedách som dospela k poznaniu, kto som, čo ma baví, z čoho mám najväčšiu radosť. Som lektorkou environmentálnej výchovy. Otváram srdcia, motivujem, inšpirujem, aby som po Zemi mohla kráčať spolu s vami.

e-mail: paulina.urdova@eviana.sk   mobil: 0902 227 258

Ing. Erika Javorčíková
členka rady  
 
Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu - Fakultu podnikového manažmentu v Bratislave. Od roku 2002 pracujem v oblasti financií, pomáham ľuďom lepšie sa orientovať v množstve finančných produktov a využívať ich výhody. Rada spoznávam nových ľudí.  Aktuálne bývam v obci Hnojné pri Michalovciach.
 

Ing. Eva Cigľariková
členka rady
Študovala som na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odbor: bakalárske štúdium Európske rozvojové programy a inžinierske štúdium - Regionálny rozvoj. Na konci štúdia som sa prostredníctvom programu ERASMUS zúčastnila výmenného študijného programu na Českej zemnědelskej univerzite v Prahe, odbor Verejná správa a regionálny rozvoj. Po ukončení štúdia som začala pracovať v spoločnosti PROSERVIS Strážske, s.r.o. ako ekológ, bezpečnostný poradca pre prepravu nebezpečného odpadu a interný audítor pre kvalitu, enviroment a BOZP.
Vo voľnom čase rada čítam, cestujem, učím sa cudzie jazyky a trávim čas so svojim krsniatkami.

Ing. Štefan Baranovič, PhD.
člen rady 

Na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre som absolvoval bakalárske, inžinierske i doktorandské štúdium z odboru zootechnika. Mám ukončené aj doplnkové pedagogické štúdium. Päť rokov som bol konzultantom v programe Zelená škola. Prešiel som školeniami inštruktorov letných táborov a zúčastnil som sa množstva (cez 30) detských táborov a škôl v prírode. Odniesol som si aj skúsenosti ako ošetrovateľ v Košickej ZOO a z fariem. Momentálne pracujem ako vychovávateľ v detskom charitnom dome. Rád vymýšľam programy na rôzne akcie. Vo voľnom čase sa venujem svojim synom, hrám na gitare a píšem básne.

Ing. Michal Makara
člen rady 

Mgr. Ľudmila Veľasová
členka rady 
Študovala som učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky na FHPV v Prešove. Momentálne vyučujem na ZUŠ v Stropkove a som členkou zboru Poddukelského umeleckého ľudového súboru v Prešove. Tieto dve profesie ma naučili spájať vedomosti s tvorivosťou, čo sa snažím využívať aj vo svojom voľnom čase. Rada vyrábam nové veci, čítam knihy, cvičím a trávim čas s priateľmi. Som za všetko nové, čo ma posunie ďalej a naučí ma niečo nové.

e-mail: velasovaludka@gmail.com       mobil: +421 949 227 853

Bc. Anna Dolhomutová
členka rady 

Študujem na Univerzite Karlovej v Prahe stredoeurópske štúdia so zameraním na lingvistiku poľského jazyka.  Vďaka tomuto jazyku som absolvovala Erasmus v Krakove a letnú školu vo Wroclave. Momentálne žijem a pracujem v Prahe. Medzi moje záujmy patria knihy, filmy a kvety 🙂 Rada cestujem, aj keď zatiaľ iba po strednej Európe, trávim čas s priateľmi a objavujem nové výzvy, ktoré ma priviedli práve k občianskemu združeniu DEKIŇA.

e-mail: anna.dolhomutova@gmail.com

 

Mgr. Magdaléna Veľasová
členka rady