dekina 2

Darujte nám 2% z Vašich daní

 

Ako poukázať 2%?

 

Ak ste zamestnanec je potrebné:
  • od zamestnávateľa tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.
  • vypísať a podpísať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,
  • zaslať Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane možno do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska. 
Stiahnuť vyhlásenie  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - za rok 2019
 
 

Ak ste živnostník (FO) je potrebné:

  • vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane
  • v Daňovom priznaní pre fyzické osoby uviesť údaje nášho občianskeho združenia (viď. dole) do koloniek (oddiel VIII. v type A a oddiel XII. v type B) Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  • doručiť riadne vyplnené daňové priznanie v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

 

Ak ste právnická osoba (PO) je potrebné:
  • vyplniť v Daňovom priznaní pre právnické osoby v časti VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby údajmi nášho občianskeho združenia (viď. dole)
  • doručiť riadne vyplnené daňové priznanie v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

 

Údaje  o našom občianskom združení:

 
IČO: 50529099
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: DEKIŇA
Adresa: Mierová 245/10, 072 22  Strážske

 

 

Finančne nás môžete podporiť aj priamo

IBAN: SK2183300000002501144909
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Správa pre príjemncu: Vaše meno (voliteľné) a Dar