DEKIŇA

občianske združenie

 
 
Misia (poslanie):
Pomáhame rozhodovať sa,
stať sa kompetentnejšími,
slobodnejšími a šťastnejšími.

Dátum narodenia:        19. 10. 2016 (dátum zápisu do registra občianskych združení)

 

Ciele:

  • Edukácia detí i dospelých a ich celkový osobnostný rozvoj.
  • Podporovanie životného štýlu vedúceho k šetrnému a zodpovednému prístupu a úcte k prírode.
  • Poskytovanie zmysluplného trávenia voľného času.
  • Zvyšovanie kvality života komunity.
  • Vytváranie podmienok a zázemia pre cestovný ruch s cieľom pozitívnej propagácie lokality.

 Stanovy občianskeho združenia 

 

 gastangastangastan

 

Spolupracujeme: 

          

 

 

  

 

 

 

Spravujeme uzavreté  facebookové skupiny:

 

 

 

 

KONTAKT

Sídlo občianskeho združenia: 

DEKIŇA, o. z. 
Mierová 245/10
072 22  Strážske
IČO: 50529099
 +421 948 182 116
 
IBAN: SK2183300000002501144909
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
 
 
Kurzy, workshopy - Košice:
+421 902 724 310