logo

Sídlo občianskeho združenia: 

DEKIŇA, o. z. 
Mierová 245/10
072 22  Strážske
IČO: 50529099
 
t.č.: 0948 182 116
 
IBAN: SK2183300000002501144909
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
 
Kurzy, workshopy - Košice:
t.č.: 0902 724 310