stretnutia "Piatky pre nás"

 
- vznikli kvôli potrebe spájať mamky na materskej a rodičovskej dovolenke a deti, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu.
- sú možnosťou pre mamky a deti, ako tráviť čas vonku, stretávať sa, vymieňať si skúsenosti a získavať rôzne informácie. 
- stretnutia prebiehajú v Historickom parku v Strážskom počas jari až jesene za priaznivého počasia.
- na piatky sú vopred plánované  témy, ktoré môžu mamky navrhovať a zdieľať svoje poznatky a skúsenosti, resp. je pozvaný odborník na danú tému
- neformálne stretnutia na upevňovanie vzťahov prebiehajú aj v stredu pod "krycím názvom" STREDÁVKA 
 
- o termíne najbližších stretnutí a ich programe sú informované mamky prostredníctvom facebookovej stránky Dekiňe a v uzavretej skupine Piatky pre nás (PPN).
 

  

 

Článok v novinách Naše mesto č.2/2017   na strane 5