V roku 2018

- sme realizovali od januára do júna na Základnej škole v Strážskom projekt "5D :-D"

V rámci neho si štvrtáci osvojili vedomosti z oblasti bezpečného používania digitálnych technológií, komunikačných a prezentačných zručností. Rozvíjali svoju kreativitu a tímovú prácu. Pozornosť v aktivitách bola upriamená na pozitívne správanie sa.

Viac informácií o projekte, krátky videozostrih, e-zbierku aktivít z vyučovania i fotogalériu nájdete tu
 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.
 
 

- sme úspešne ukončili projekt s názvom Dopravné ihrisko, nie je pre nás bludisko"

Projektom sme rozvíjali zručnosti a kompetencie dopravnej výchovy. Pripravili sme žiakov na situácie, s ktorými sa môžu stretnúť ako účastníci cestnej premávky. Realizovali sme vyučovanie, ktoré zahŕňalo najmä rozvoj praktických zručností pomocou modelových situácií a  prenosného dopravného ihriska. Zdravotnú prípravu pre deti i rodičov viedol inštruktor prvej pomoci. V závere po teste a jazde zručnosti absolventi získali "vodičák".
Viac informácií o projekte, fotogalériu k projektu a videozostrih zo slávnostného ukončenia projektu nájdete tu.
 
Tento projekt prebiehal v Školskom klube detí na Základnej škole v Strážskom vďaka podpore programu:
 
 

 

V roku 2017

- sme spolupracovali so Základnou školou v Strážskom na projekte "Inovovaná informatika na ZŠ"

Cieľom projektu bolo zvýšenie záujmu o vyučovanie programovania a robotiky. Súčasťou projektu bolo rovesnícke vzdelávanie a zorganizovanie workshopu žiakmi ZŠ Strážske pre učiteľov a žiakov zo škôl okolitých obcí.

Tento projekt bol realizovaný za pomoci Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Pontis.