Komunikácia "poľným umením" - Agroart

 

Prvý ročník nášho festivalu sa venuje prioritne téme Komunikácie. Ako spôsob vyjadrenia, by nám teda na ňom nemalo určite chýbať UMENIE. 
My sme si vybrali Komunikáciu „poľným umením“!
Viete, čo je Agroart?
Dozviete sa o ňom viac a inšpirujete sa ním vo Viacúčelovej sále v Strážskom 19. októbra.
Peter pri svojich „info-workshopových stoloch“ bude prezentovať svoju tvorbu a ukáže z čoho všetkého sa dá robiť umenie. Z detí i ďalších návštevníkov festivalu sa stanú umelci.🎨
 
Petra zamestnáva školstvo, ale je aj výtvarný umelec, pohybuje sa v médiách sochy, maľby, grafiky a fotky. Venuje sa svojmu štýlu Agroart, ktorý ako značku začal používať už na vysokej škole od roku 2001. Agroart vychádza z neho a z jeho cítenia, z vnímania okolia, zo zmyslu pre flóru. Všíma si dôležitosť agrokultúry a roľníctva pre človeka. Vo svojich dielach pripomína spätosť s prírodou, jej nezameniteľné tvary, pohľady z vtáčej perspektívy (obrazy), či práce na poliach. Odráža v nich svoju lásku k zemi, pôde. Snaží sa ľuďom ukázať veci, ktoré sú ľahko prehľadnuteľné, obaľuje ich do umeleckej formy a ponúka nové pohľady.