Tešíme sa na Vás v Strážskom, v malom meste, ktoré je veľké svojou strategickou polohou na križovatke troch okresných miest, vzdialených približne 15 km (Michalovce, Vranov nad Topľou a Humenné).

Festival je zameraný na osobný rozvoj dospelých i detí

Program bude prebiehať v Mestskej kultúrnej sále (bývalom kine Chemik) a Viacúčelovej sále v Strážskom.
Môžete sa tešiť na prednášky, workshopy, informačné stánky a sprievodný program.
 
Festivalom podporíme bezodpadový životný štýl organizáciou v duchu dôslednej minimalizácie odpadu.
 
 
PRÍĎTE NA FESTIVAL!
 

V mestskej kultúrnej sále sa Vám v minulom 1. ročníku predstavili: 

 

 

 

 

 

Vo viacúčelovej sále sa Vám predstavili: 


 

 

 

 📝♥️Hlavné ciele festivalu 💼 

  1. osobnostné rozvíjanie dospelých a detí 📈
  2. propagovanie bezodpadového životného štýlu (najmä minimalizovaním odpadu počas organizácie a priebehu festivalu - čo však považujeme skôr za samozrejmosť ako za cieľ😉 )
  3. propagovanie mesta Strážske

  4. podporenie dobrovoľníctva a participácie mládeže v meste

Hymna KuFOR (Kultúrneho festivalu osobného rozvoja)
hudba: ľud. pieseň z lokality Strážskeho - Vešeľe, vešeľe 🤵👰

Do Strážskeho idem,
s heslom: "Carpe diem!"
Každučkú minútu,
správne využijem!

Ref.: 
/:Práve tu
zbalím, čo mi treba k môjmu životu !:/

S otvorenou mysľou,
k tomu aj šesť zmyslov,
zlepšovať sa túžim,
KuFOR beriem cestou.

Ref.: 
/:Práve tu, zbalím čo mi treba k môjmu životu !:/

Prečo Kultúrny... ? 

Význam slova "kultúrny"

  • týkajúci sa kultúry

  • stojaci na vysokom stupni vzdelanosti, vzdelaný

Význam slova "kultúra"

  • súhrn materiálnych a duchovných hodnôt, vymožeností ľudstva v technike, vo vede, v umení a v spoločenskom zriadení, vzdelanosť, civilizácia

  • vysoká úroveň, vycibrenosť

 Zdroje:

https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=kult%C3%BArny https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=kult%C3%BAra

Ak sa na KuFOR v Strážskom chystáte zo smeru Humenné, tak si pozrite nasledujúce video, v ktorom sú vyznačené možnosti parkovania v blízkosti Mestskej kultúrnej sály.
 
Za video ďakujeme Pavoko Production 
Hudba vo videu - Hymna k festivalu: dobrovoľníci z akčného tímu KuFOR
gitara - Jakub, klávesy - Katka, spev - Aďka
Ak sa na KuFOR v Strážskom chystáte zo smeru Vranov nad Topľou, tak si pozrite nasledujúce video, v ktorom sú vyznačené možnosti parkovania v blízkosti Mestskej kultúrnej sály.
 
Za video ďakujeme Pavoko Production 
Hudba vo videu - Hymna k festivalu: dobrovoľníci z akčného tímu KuFOR
gitara - Jakub, klávesy - Katka, spev - Aďka