Téma prednášky - bude zahŕňať:

 PREČO JE KOMUNIKÁCIA DÔLEŽITÁ  alebo "problém"  s nejasnou komunikáciou a neodkomunikovaní jasných očakávaní.
 
 NAKOPNUTIE A REŠTART / DAŤ SI POVOLENIE „MÔŽEŠ“ nakopneme vás dávkou energie, aby ste svoje vnútorné nastavenia reštartovali
    a prijali tak nové. 
 
 SI SILNEJŠÍ NEŽ SI MYSLÍŠ! – pozrieme sa, ako ste na tom so svojou naozajstnou vnútornou silou.
 
 PREČ S BRZDAMI! – Ukážeme si, čo sú to brzdy, ako veľmi si ich uvedomujeme a aké sú reálne dôsledky toho, keď sa ich nezbavíme.
 
 SEBAVEDOMIE, SEBADÔVERA, SEBAHODNOTA. – Aký vnútorný význam majú tieto pojmy a ako ich reflektujeme vo vzťahu k sebe.