Ako ľudí presvedčiť (k Zero Waste)?

 
 
Minimalizácia odpadu pri organizácii a počas priebehu rôznych akcií by mala byť samozrejmosťou.
Nad našim "bezodpadovým" organizovaním bude dohliadať nezisková organizácia Eviana, ktorá sa venuje najmä environmentálnemu vzdelávaniu.
Zakladateľkou a ❤️ Eviany je Paulína Urdová.
Na festival príde určite s posilou. Keďže 1. ročník sa prioritne venuje téme komunikácia, spojíme tému Zero Waste s technikami presvedčovania. Dozviete sa tak vo veľmi krátkom čase nielen o bezodpadovom životnom štýle, ale sa aj naučíte použiť presvedčovacie techniky v praxi.
 
"Eviansky info-workshopový stôl" bude vo viacúčelovej sále. Deti, mládež aj dospelí ľahko uchopia vlastnú zodpovednosť.

Paulínka je lektorka environmentálnej výchovy a vzdelávania, permakultúrna dizajnérka. Venuje sa záhradam, školským záhradám, pestovaniu bez chémie, minimalizácií odpadu, kompostovaniu, separovaniu. Váži si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Záhrady, ktoré napomáha tvoriť, sa stávajú šperkami na šatách Zeme. Šprtaním sa v rôznych „alternatívnych“ vedách dospela k poznaniu, kto je, čo ju baví, z čoho má najväčšiu radosť. Otvára srdcia, motivuje, inšpiruje, aby mohla po Zemi kráčať spolu s vami.